STAŁA OBSŁUGA BHP

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu. Przekazanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej należy do najefektywniejszych a zarazem najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach stałej obsługi BHP (outsourcingu), zapewniamy częściową lub kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w zależności od wymagań klienta).

Przewagą powierzenia obowiązków wykonywania zadań służby BHP zewnętrznej firmie jest przede wszystkim wiedza nie jednego, a wielu specjalistów zarówno w zakresie BHP jak i PPOŻ.