SZKOLENIA BHP

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia wstępne oraz okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych. Zgodnie z rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.), wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu muszą odbyć szkolenie wstępne przed przystąpieniem do pracy. Szkolenia prowadzone są formie instruktażu, zgodnie z ramowym programem i trwają min. 3 godziny.

 

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp, szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenia okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, a także pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat. Należy pamiętać, że szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od zatrudnienia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz 12 miesięcy dla pozostałych grup pracowniczych.